• ПЪРВИ ПРОГНОЗНИ


    Първи прогнозни резултати за крайния резултат - 12-ти май, късно вечерта.

  • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРАЛЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ


    Резултати от паралелното преброяване се очакват на 13-ти май, понеделник.

  • СТАТИС-
    ТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ


    Статистически анализи на гласуването - 14-ти май, вторник.

РЕЗУЛТАТИ

На този уебсайт SORA публикува резултатите от паралелното преброяване за Българските парламентарни избори през Май 2013.

ПУБЛИКУВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

SORA даде прогнози и резултати незабавно след изборите на английски и български език.

ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ

С цел пълна прозрачност, SORA публикува сорс-кода на паралелното преброяване онлайн с линкове към оригиналните протоколи на СИК.